Правдива Історія України
Історія України НЕ ВМИРАЄ ДУША НАША
Т.Г.Шевченко

www.ukrainaforever.narod.ru

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ НАРИСИ

Маловідомі матеріали Історії України.

сайт історія україниІсторія УкраїниІсторія України

*Так як стаття про гетьмана Мазепу здорова тут подаю короткий зміст статті:
* *Гетьман Іван мазепа та його Доба. Олександр Оглоблин., та передмову, а тут стаття Гетьман Мазепа у повному обсязі: *Гетьман Іван мазепа та його Доба. Олександр Оглоблин., стаття займає обсяг білше одного гігабайта.
*Національна, державна та військова символіка України

Історія України

Історія УкраїниДзюба Іван. Інтернаціоналізм  чи  русифікація.

*Пошуки держави Аратти. In search of Aratta.
*Город Аратта в шумерском эпосе. Абу Аль Хассан Махмуд Бакри Муса
*Давня Україна - вогнище людської цивілізації.
*КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ У ПУБЛІЦИСТИЦІ ІВАНА ФРАНКА.
*Зовнішній чинник та процес консолідації української нації.
*Фактори збереження національної ідентичності українців Франції.
*СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.
*ТРИПІЛЬСЬКА ПРАІСТОРІЯ
*ОРІЙСЬКА ДУХОВНІСТЬ. ОРІЯНСТВО
*Україна та Росія 18-19 ст.очима іноземців
*УК-ОР-АЙ-АНУ...Прадавня Україна
*Князь Кий. Історія України в особах: Давньоруська держава.

*Пошуки прадавніх Русів.
*Термін "РУСЬ" - приклад оманливої схожості.
Історія УкраїниГлибини Нашої Пам'яті
Історія України"Русь" і "Україна".
Історія УкраїниІван Сірко У Полоні Багато векторності.
Історія УкраїниУКРАЇНА – назва нашої землі з найдавнішніх часів.
Історія УкраїниЕдвард Кінан. Російські міфи про київську спадщину
Історія УкраїниФормування Української Літературної Мови В Галичині В Умовах Австрійського Режиму.
Історія УкраїниІсторик та археолог, професор Михайло Юліанович Брайчевський.
Історія УкраїниФормування української народності. Походження та поширення назви «Україна».
*До історії використання топоніму “Русь”, “Россія” в українській історіографії до XVIII ст.
*Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії
*Ідея Козацтва - в Українській Душі
* Українська Ідея
*Гог в Краю Магога і Місія України
* З Води Та Вогню
* А.Кримський Про "Колиску Народів"
*Триполізм - Наша Ідея
*Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських?
*Епітафія Енеєві
* Підвалини Європейської Цивілізації
*На Якій Землі Живемо?
* Тризуб Посейдона І Володимир
*Феномен Шевченка
*ЩО ТАКЕ Національна Ідея?
*Древність Українських Говорів
*Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини.
* Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців
* Братня Дружба
*Хронолог


*Сайти Українського та історичного спрямування.
*ПЕРЕКЛАДАЧ онлайн
Історія України*Аналіз Вашого Сайта
*Аналіз Ключових Слів
Історія України HEX CODE
Історія України Розкрутка
Історія України Автоматична реєстрація сайту
Історія УкраїниКаталог сайтів
Історія УкраїниДодати Сайт
Історія УкраїниЛінки Різні
Історія УкраїниInformer
Історія України Informer
Історія України Безоплатні Оголошення
Історія УкраїниІсторія УкраїниІсторія України Онлайн студія веб-дизайну Siteimage
  *Електронні віртуальні бібліотеки безкоштовно
Книги*e-Book
*Глобальна мережа рефератів, РЕФЕРАТИ ПО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, реферати на будь - яку тему.


* *Гетьман Іван мазепа та його Доба. Олександр Оглоблин.

ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА ТА ЙОГО ДОБА

Олександер ОГЛОБЛИН

ОГЛОБЛИН
МАЗЕПА ТА ЙОГО ДОБА
Друге доповнене видання
Нью-Йорк • Київ • Львів • Париж • Торонто
2001
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl01.htm" Любомир Винар. Передмова від редактора
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl02.htm" Lubomyr Wynar. Foreword from the Editor
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl03.htm" Любомир Винар, Алла Атаманенко. Видатний дослідник Мазепинської доби
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl04.htm" Мазепіяна Олександра Оглоблина: 1927—1992
ЧАСТИНА І
Олександер Оглоблин. ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА ТА ЙОГО ДОБА
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl05.htm" Передмова
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl06.htm" Розділ І. Іван Мазепа до гетьманства
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl07.htm" Розділ II. Іван Мазепа — гетьман України
1. Кримський похід 1687 року і змова проти гетьмана Самойловича
2. Коломацький переворот і обрання Мазепи на гетьманство
3. Коломацька угода 1687 року
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl08.htm" Розділ III. Зовнішня політика Мазепи до 1700 року
1. Основні засади зовнішньої політики Мазепи в 1680-х- 1690-х роках
2. Україна у війні з Туреччиною і Кримом
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl09.htm" Розділ IV. Внутрішня політика гетьмана Мазепи
1. Господарство
2. Соціяльні відносини (Козацька старшина. Козацтво. Селянство. Міщанство. Соціяльна боротьба)
3. Гетьман Мазепа і духове життя України
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl10.htm" Розділ V. Повстання Петра Іваненка (Петрика)
1. Гетьман Мазепа і великостаршинська опозиція в кінці XVII століття
2. Полтавська опозиція в 90-х роках XVII століття
3. Повстання Петра Іваненка (Петрика). Українсько-кримська угода 1692 року
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl11.htm" Розділ VI. Гетьман Мазепа і Правобережна Україна
1. Правобережна Україна в кінці XVII — на початку XVIII століття
2. Козаччина на Правобережній Україні. Семен Палій
3. Повстання 1702 — 1704 років
4. Мазепа і Палій
5. Гетьман Мазепа — володар Правобережної України
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl12.htm" Розділ VII. Зовнішня політика Мазепи після 1700 року
1. Україна і Північна війна (до 1708 року)
2. Криза українсько-московських відносин і українські політичні пляни під час Північної війни
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl13.htm" Розділ VIII. Зрив Мазепи з Москвою. Союз України зі Швецією
1. Угода Мазепи зі Станіславом Лещінським
2. Українсько-шведський союз
3. Старшинська опозиція і виступ Кочубея
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl14.htm" Розділ IX. Українсько-московська війна 1708-1709 року. Полтавська катастрофа
1. Похід Карла XII на Україну
2. Московський терор на Україні
3. Боротьба за Україну в 1708 — 1709 р.
4. Приєднання Запоріжжя до українсько-шведського союзу
5. Полтавська катастрофа
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl15.htm" Розділ X. Еміграція і смерть гетьмана Мазепи. Бендерська конституція 1710 року
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl17.htm" SUMMARY
ЧАСТИНА II
СТАТТІ ТА МАТЕРІЯЛИ
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl16.htm" Мазепин Дзвін
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl18.htm" З історії української державницької думки доби Мазепи
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl19.htm" «Дума» Гетьмана Івана Мазепи
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl20.htm" Бендерська конституція 1710 року
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl21.htm" Нові матеріяли до повстання Петра Іваненка (Петрика)
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl22.htm" Труди і дні гетьмана Івана Мазепи (хронологія)
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl23.htm" Лист Пилипа Орлика до київського митрополита Стефана Яворського (1721)
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl24.htm" Вибрана бібліографія публікацій та документальних матеріялів про Гетьмана Івана Мазепу (1960 — 2000)
З книги «Люди старої України», Київ, 2000
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl25.htm" Василь Капнист
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl26.htm" Берлінська місія Капніста 1791 року.
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl27.htm" Олександер Ріґельман
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl28.htm" Семен та Олекса Дивовичі
HYPERLINK "http://litopys.narod.ru/coss3/ohl29.htm" Андрій Полетика
Оглоблин Олександер. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Редактор Любомир Винар, упорядники Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — 2-е доповнене видання. — Нью-Йорк — Київ — Львів — Париж — Торонто, 2001. — 464 с.: іл.
ISBN 1-879070-13-8
У збірці праць видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина вміщені одна з найкращих монографій про гетьмана Івана Мазепу, доповнена пізнішими примітками автора, а також статті, присвячені Мазепинській добі. Написані у кін. 20-х — 60-і роки XX століття, вони не втратили свого наукового значення і сьогодні. Крім того, до книги включено бібліографію праць різних авторів про Мазепу, опублікованих після 1960 року.
Книга розрахована на фахівців-істориків, а також усіх, хто цікавиться українською історією.
OLEXANDER OHLOBLYN
HETMAN IVAN MAZEPA AND ITS ERA
Second updated edition
EDITED BY LUBOMYR WYNAR
New-York • Куіv • Lviv • Paris • Toronto • 2001

ПЕРЕДМОВА ВІД РЕДАКТОРА

В анналах української і світової науки професор Олександер Мезько-Оглоблин (1899-1992) записаний як провідний український історик і здібний організатор українського наукового життя в XX столітті. Одночасно Олександер Петрович є одним із найвидатніших дослідників Козацько-Гетьманської держави XVII-XVIII ст., зокрема доби гетьмана Івана Мазепи.
Ідея нового видання монографії «Гетьман Іван Мазепа та його доба» виникла в 1998 році, в якому при Українському Історичному Товаристві було створено Міжнародний ювілейний комітет для вшанування Олександра Оглоблина з нагоди 100-ліття його народження. Тоді було вирішено видати монографію історика про гетьмана Івана Мазепу, збірку історичних нарисів «Люди Старої України» та інші видання й архівні матеріали. За ініціятивою УІТ і при співпраці інших наукових установ у 1999 році в Україні і на Заході відбулися численні конференції, присвячені Олександрові Оглоблину, а також започатковано нове серійне видання «Оглоблиніяна» (Нью-Йорк, Острог: Українське історичне товариство, Університет «Острозька Академія», 2000, 215 с., том І), присвячене виданню праць і архівних матеріалів історика, а також досліджень про нього. Одночасно було започатковано редагування другого доповненого видання праці «Гетьман Іван Мазепа та його доба», що з’явилося в 1960 році, як 170-й том «Записок НТШ» у серії «Праці історично-філософічної секції товариства» (видання Організації оборони чотирьох свобід України і Літ визволення України. Нью-Йорк — Париж — Торонто, 1960, 406 с.).
У науковій спадщині Олександра Оглоблина ця праця займає одне з головних місць як глибинна аналітично-синтетична студія Івана Мазепи і його держави. Історик багато років присвятив дослідженню Козацько-Гетьманської держави XVII — XVIII ст. в контексті багатовимірного українського історичного процесу, що зазублювався з історією Польщі, Росії, Криму, Туреччини, Швеції та інших держав. Ця монографія є до наших часів однією з найкращих студій, присвячених гетьманові Івану Мазепі і його часам. Після 1960 року Олександер Петрович доповнював спою монографію на окремих аркушах паперу, що було типовим у його праці, і на маргінесах виданої книжки — усі ці матеріали. а також рукопис його праці першого видання монографії ми віднайшли в його архіві. Ми узгляднили цей матеріал і включили як доповнення в наше видання разом із деякими джерельними матеріялами і працями історика з мазепинської тематики. Також у новому виданні вміщено історичні ілюстрації, що деякою мірою доповнюють текст монографії історика. Це є одна з причин другого видання книги «Гетьман Іван Мазепа та його доба», що з’являється з цими важливими додатковими матеріялами. Існували, однак, ще й інші причини і стимули для нового видання цієї унікальної монографії.
По-перше, декілька місяців перед відходом у вічність Олександер Петрович попросив мене, щоб по його смерті познайомити істориків в Україні, особливо представників молодого покоління і студентів, з його творчою спадщиною, зокрема з його працями, присвяченими Іванові Мазепі, Петрикові, Хмельницькому, «Людям Старої України» й іншими дослідженнями. Я обіцяв виконати його бажання, його «історіографічний заповіт» і започаткував систематичне видання історичних праць Олександра Петровича в Україні. «Люди Старої України та інші праці» з’явилися в 2000 році.
По-друге, ми свідомі, що в минулі роки в комуністичній Україні і взагалі в СССР гетьмана Івана Мазепу партійні історики представляли як «зрадника України, українського народу і братньої Росії», а професора Оглоблина — як «зрадника радянської батьківщини» і «фальсифікатора історичного минулого і сучасного України». Історичні праці Олександра Петровича були заборонені в совєтській Україні, історики та інші дослідники не мали змоги познайомитися з його монографією про гетьмана І. Мазепу та його іншими мазепознавчими працями. Цю кривду направляємо в 2001 році, в якому відзначуємо 10-ліття відродженої незалежної Української Держави.
По-третє, вже сам факт видання монографії Олександра Мезька-Оглоблина Українським Історичним Товариством (УІТ) і Світовою Науковою Радою Світового конгресу українців при співпраці Української Вільної Академії наук у США (УВАН у США), Української Американської Асоціяції університетських професорів (УААУП), Наукового Товариства Шевченка в Европі (НТШ-Е), не випадковий. Адже Олександер Петрович був першим президентом, а згодом — почесним президентом УІТ, першим головою Історичної Секції, а згодом — президентом і почесним президентом УВАН у США, почесним членом і заступником голови Історично-філософічної секції НТШ і довголітнім редактором «Історичного відділу» Енциклопедії Українознавства НТШ, почесним членом УААП і близьким дорадником Наукової ради СКВУ. Також він був першим головою Українського генеалогічного та геральдичного товариства, почесним доктором і довголітнім професором Українського Вільного Університету у Празі і Мюнхені, професором-гостем Гарвардського університету та членом інших наукових і академічних установ. Як бачимо, Олександер Петрович значну частину свого життя на Заході присвятив розбудові українського наукового життя в Европі і Америці. Цим виданням сплачуємо, деякою мірою, борг вдячності проф. Олександрові Оглоблину за його вклад у розбудову національної культури й історичної науки на Заході.
Друге доповнене видання монографії «Гетьман Іван Мазепа та його доба» складається з таких розділів:
1. Передмова редактора.
2. Англомовна передмова редактора.
3. Вступна стаття «Видатний дослідник Мазепинської доби».
4. Доповнений текст монографії «Гетьман Іван Мазепа і його доба» з ілюстраціями і уточненнями цитат історичних джерел і літератури.
5. Додатки до монографії О. Оглоблина. Тут містяться деякі праці історика з мазепинською тематикою: «З історії української державницької думки доби Мазепи», «Дума гетьмана Івана Мазепи», «Бендерська конституція 1710 року», «Нові матеріяли до повстання Петра Іваненка (Петрика)».
6. Також містимо досі надруковану хронологію історика «Труди і дні гетьмана Івана Мазепи», яку Олександер Петрович склав у Києві. З історичних джерел друкується лист гетьмана Пилипа Орлика до митрополита Стефана Яворського від 1 червня 1721 року, в якому містяться важливі дані про таємні польсько-українські та українсько-шведські переговори Мазепи.
7. В окремому розділі міститься «Вибрана бібліографія праць про Івана Мазепу, що появилися після 1960 року».
Покажчик імен і англомовне резюме закінчує наше видання.
Монографію та інші праці Олександра Петровича друкуємо за «харківським правописом» без жодних стилістичних чи мовних змін.
Олександер Оглоблин у своїй праці ставить засадниче питання: «Чи вдалося Москві — байдуже, білій чи червоній, подолати Мазепу, як ідейного речника українства? Ні, не вдалося ні знищити, ні здолати. Перефразовуючи слова Грушевського, смерть перелетіла над українською нацією — і вона не тільки пережила 250 літ Полтавської московської перемоги, але навіть відродилася й стоїть далеко сильнішою ідейно супроти свого московського противника, ніж за часів Петра І. І саме тому Москва й досі, з непослабленим завзяттям і невгамованою ненавистю веде боротьбу проти імення і символу Мазепи — боротьбу, якої вона ніколи виграти не може» (Олександер Оглоблин, «Гетьман Іван Мазепа та його доба», 1960, с.7).
Цю свою думку і прогноз висловив Олександер Петрович 40 років тому, коли закінчував писати свою монографію про Івана Мазепу. Одночасно він говорив, що деякою мірою наші часи нагадують добу Мазепи, коли державні діячі намагалися створити незалежну Українську Державу. Олександер Петрович радів відродженням української державності в 1990-х роках і надіявся, що український народ, його провідна верства, не повторить помилок доби Івана Мазепи і закріпить свою державну незалежність.
Думаємо, що поява нового доповненого видання монографії історика «Гетьман Іван Мазепа та його доба» є дуже своєчасною. Вона заповнює прогалину в сучасній українській і світовій науковій літературі і є гідним відзначенням пам’яті Олександра Петровича Оглоблина, провідного дослідника Мазепинської України.
Любомир Винар.
Президент Українського Історичного Товариства,
Голова Світової Наукової Ради СКУ
Кент, 27 травня 2001 р.
* * *
Текст праці О. Оглоблина «Мазепа та його доба» поданий за авторським коректурним примірником книги. У ньому Олександр Петрович не лише виправляв фактичні й коректорські помилки, але й уточнював деякі факти й бібліографію. Зокрема він доповнював текст і примітки посиланнями на книжки й статті радянських істориків, які з’явилися друком після 1960 року.
Упорядник тексту не врахував усі записи О. Оглоблина, зроблені на сторінках і маргінесах книга та окремих аркушах паперу, доданих до її коректурного примірника, оскільки не всі з них мають закінчений характер доповнення, а є лише робочими шкіцами, котрі автор, очевидно, хотів використати для наступного варіянту книги. Дописки олівцем (вони складають переважну більшість) відносяться до 60-х років XX ст., записи ручкою дуже нерозбірливим почерком О. Оглоблин писав у 80-х роках. Пізніші авторські доповнення накреслені у нашому виданні курсивом.
При цій нагоді складаю подяку д-ру І. Вербі, якій віднайшов в Центральному архіві вищих органів влади України рукопис незакінченої праці історика «Труди і дні гетьмана Івана Мазепи (хронологія)» і звірив текст, що тут друкується, з оригіналом.
Ігор Гирич
FOREWORD FROM THE EDITOR
In the annals of Ukrainian and world scholarship, Professor Oleksander Mez’ko-Ohloblyn (1899-1992) is noted as a leading Ukrainian historian and skilled organizer of Ukrainian scholarship in the 20 th century. Oleksander Petrovych is one of the most prominent researchers of the Cossack-Hetmanate Government in 17 th and 18 th century Ukraine, particularly the era of lvan Mazepa.
Hetman Іvап Mazepa and His Era, which was originally pubiished in 1960 as Vol. 170 of Zapysky NTSh in the series Works of the NTSH Historical-Philosophical Section (pubiished by the Organization in Dcfense of the Four Freedoms for Ukraine and the League of Ukraine’s Liberation, New York — Paris — Toronto, 1960, 406 p.)
There were, however, other reasons and stimuli for a new edition of this unique monograph.
dents be familiarized with his work, in particular with his works devoted to Ivan Mazepa, Petryk, Khmelnytsky, People of Old Ukraine and other research materia\x0142. Thus, I promised to fulfill his wish, his «historiographic last will and testament», and began a systematic effort to have Oleksander Petrovych’s historical works pubiished and accessible in Ukrain\x0119. People of Old Ukraine and Other Essays was issued in 2000.
Secondly, during the Communist era in Ukrain\x0119 and in the USSR in genera\x0142, party historians depicted Hetman Ivan Mazepa as a «traitor to Ukraine, the Ukrainian people and to fraternal Russia,» while Professor Ohloblyn was portrayed as a «traitor of the Soviet fatherland» and a «falsifier» of Ukraine’s historical past as well as its present. Oleksander Petrovych’s historical works were prohibited in Soviet Ukraine; consequently, historians and other scholars were denied the opportunity to become acquainted with his monograph on Ivan Mazepa and his other research studies on the controversial Hetman. It is significant that this work is appearing in 2001, the year Ukraine is celebrating its 10th anniversary as an independent state.
Thirdly, the fact that Oleksander Mez’ko-Ohloblyn’s monograph was published by the coordinated efforts of the Ukrainian Historical Association (UHA) and the World Scholarly Council of the World Congress of Ukrainians with cooperation from the Ukrainian Free Academy of Sciences in the U.S. (UVAN -U.S.), the Ukrainian-American Association of University Professors (UAAUP), the Shevchenko Scientific Society in Europe (NTSh-E), is not coincidental. It should be noted that Oleksander Petrovych was the first President — and eventually, Honorary President — of the UHA; the first head of the Historical section of UVAN in the U.S. and in time, its President, then Honorary President; honorary member and assistant head of the NTSh Historical-Philosophical Section and longstanding editor of the NTSh Encyclopedia of Ukraine’s «history section»; honorary member of UAAUP and a close advisor to the SKVU Scholarly Council. Professor Ohloblyn was also the first President of the Ukrainian Genealogical and Heraldic Association; honorary Ph.D. and professor of many years at the Ukrainian Free University in Prague and Munich; guest professor at Harvard University and member of other scholarly and academic institutions or organizations. As is evident, Oleksander Petrovych devoted a significant portion of his life in the West toward the development of Ukrainian scholarship in Europe and the U.S. With this new publication, we are hoping, to some extent, to repay a debt of gratitude to Professor Oleksander Ohloblyn for his contribution to the growth of national culture and historical science in the West.
This second, expanded edition of the monograph Hetman Ivan Mazepa and His Era consists of the following sections;
1. Preface by the Editor in English and Ukrainian.
2. Introductory chapter by Lubomyr Wynar and Alla Atamanenko, «Noted Historian of the Mazepa era».
3. Expanded text of the monograph Hetman Ivan Mazepa His Era, with illustrations and amended footnotes to historical and bibliographic sources.
4. Addenda to the work by O. Ohloblyn. This includes certain works by the historian thematically linked with Mazepa: «From the history of Ukrainian governmental policy during the Mazepa era», «The Duma of Ivan Mazepa», «The Bender Constitution of 1710», «New materials on the uprising of Petro Ivanenko (Petryk)».
We are also including the historian’s heretofore unpublished chronology, «The Days of Ivan Mazepa», which Oleksander Petrovych compiled in Kyiv. From historical sources — a letter from Hetman Pylyp Orlyk to Metropolitan Stefan Yavorsky, dated June 1, 1721, which includes important information concerning Mazepa’s secret Ukrainian-Polish and Ukrainian-Swedish negotiations (with the Poles and the Swedes).
5. A separate chapter is devoted to a «Select Bibliography of works on Ivan Mazepa, appearing after 1960 (compiler, Oleksii Yas’).
A name index and an English-language summary conclude our publication. This monograph and other included works by Oleksander Petrovych utilizes the Kharkiv orthographic style, with no stylistic or linguistic changes.
According to Oleksander Ohloblyn, the Mazepa period signals the rebirth of Cossack Ukraine, in its political, cultural and economic aspects following the period of the Ruin. In his work, Oleksander Ohloblyn poses the following key question along with its answer; «Did Moscow — be it White or Red — succeed in defeating Mazepa, as an ideological spokesman for Ukraine’s existence as a nation-state? No, it neither succeeded in destroying nor defeating. Paraphrasing the words of Hrushevsky, death flew its wings over the Ukrainian nation — and it not only survived 250 years of Moscow’s victory at Poltava, but experienced a renaissance, and ideologically, stands on stronger ground vis-a-vis its Moscow opponent, than it did during the reign of Peter the Great. It is for this reason that Moscow continues to this day, with unabated obstinacy and unrestrained hatred, to wage a battle against the name of Mazepa and all that it symbolizes — a war it can never win» (Oleksander Ohloblyn, Hetman Ivan Mazepa and His Era, 1960, p. 7).
Oleksander Ohloblyn expressed these thoughts and prognosis more than 40 years ago, upon completing his monograph about Ivan Mazepa. At the same time, he believed that to a certain degree, our times recall the era of Mazepa, when political and government figures attempted to create an independent Ukrainian State. Oleksander Petrovych was overjoyed by the Ukrainian renaissance in the early 1990s and hoped that the Ukrainian people and its leaders would not repeat the mistakes incurred during the Mazepa period, but rather, would strengthen their independent status as a state.
We believe that the appearance of this new, expanded edition of the historian’s monograph, Hetman Ivan Mazepa and His Era, is very timely in terms of Ukraine’s current situation. It fills in some of the gaps in contemporary Ukrainian and world scholarly literature, as well as presents a dignified memorial to the memory of Oleksander Petrovych Ohloblyn, a prominent scholar of Ukraine, and of Hetman Ivan Mazepa and his era.
Lubomyr Wynar
President,
Ukrainian Historical Association
Kent, May 27, 2001
Любомир Винар,
Алла Атаманенко.

Читати статтю в повному обсязі: *Гетьман Іван мазепа та його Доба. Олександр Оглоблин.


*Республіка Козаків. Григорій Нудьга (книга скачати).
*Глобальна мережа рефератів, РЕФЕРАТИ ПО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, реферати на будь - яку тему.

Історія України
Іван ДЗЮБА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ЧИ РУСИФІКАЦІЯ Частина1
Історія України Іван ДЗЮБА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ЧИ РУСИФІКАЦІЯ Частина2

areij.narod.ru
До рутенства й москвофільства.
Від розчарування до рутенства й москвофільства.
Велика Історія України: Словяни, Арійці.
Iван Бiлик. Меч Арея.
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІТОПИСУ.
Етнографія Угорської Руси.
Українське козацтво.Генеза і становлення козацтва в Україні. Українське козацтво: формування соціального стану.Історичні передумови та причини виникнення.
Римський імператор — Русин.
Михайло Дорошенко - гетьман-флотоводець.
АРХАЇЧНІ ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА.
L'HISTOIRE : LE DEBUT DE LA COSAQUERIE.

Варіант цих статей на: ukrainakvit.narod.ru.


***Від розчарування до рутенства й москвофільства.

***УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ В ТЕОРІЇ І ПУБЛІЦИСТИЦІ М.ДРАГОМАНОВА.

***ПОШУКИ ПРАДАВНІХ РУСІВ:Історія походження РУСІВ

Історія УкраїниІсторія України

Історія України МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

***Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських хроністів
***Українська та великоруська культури у XVII столітті: культурний вплив чи культурний конфлікт?
***Ідея Козацтва - в Українській Душі
***Етнополітична термінологія XIV-XVI століть
***Переяславське "Воссоединение"
***Запорізька Січ: становлення.
***КОЗАЦЬКА ЕРА:ЕТАП ФОРМУВАННЯ.
***Проблеми історії козацтва в працях С.М.Соловйова.
***О территориальной привязке этнонима «русские»
***Представления об этнической доминации
*** “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении .
***Эмский указ.
***Трипільська Хліборобська Термінологія і картвельські мови
***Трипільський напис про Купалу
***Трипільська культура й українська мова
***Слова з мови трипільської культури в ранніх поезіях ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
***Таємниці України.
***Санскрит вдивляється у материнські очі УКРАЇНИ…
***Тернистий шлях українства
***«Меч Арея»
***Вірменська мова та її зв'язки з іншими індоєвропейськими мовами
***ЯК РОЗМОВЛЯЛИ В КИЄВІ ТИСЯЧУ РОКІВ ТОМУ?
***ВIЙСЬКОВА IСТОРIЯ ОЧИМА ПОЛЬСЬКИX I УКРАЇНСЬКИX ДОСЛIДНИКIВ
***Переписи Населення - НАС МОГЛО БУТИ БІЛЬШЕ...
***[Байда-Вишневецький]
***[Олег Ольжич]
***[Походи запорожців на Стамбул]
***[Прутський мир 1711 р.]
***[Цікаві факти з історії України]
***[Фортеця Кодак ]
***[У 1920-тi роки «гуртки рідної мови» створювали навіть у тюрмах ]
***[Земельне питання в економічному розвитку Запорозьких Вольностей ]
***[Золотий міст (Російська діаспора і духовне відродження України)]

***[Заповіт “тарасівців” ]
***[ХТО ТАКІ БРОДНИКИ]
***[УКРАЇНСЬКІ ЕПІЧНІ ПРОЗОВІ НАРАТИВИ]
***[Українське козацтво в І чверті ХVII ст]
***[УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ]
***[Русь-Україна - то серце і розум Великої Руси]
***[DESCRIPTION D’VKRANIE, Par le Sieur de BEAVPLAN.]
***[Трипілля і Халеп'я: дивовижні паралелі]
***[Торгівля. Фінанси Київської держави]
***[КОЗАК МАМАЙ ЯК СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ]
***[Шевченківська скарбниця]
***[Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний]
***[Треба підтримувати мову]
***[ПЕРЕХІД ВІД ПРОТОУКРАЇНСЬКОЇ ДО ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ ДОБИ]
***[Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.]
***[Оповідка про козацькі місця України. Трахтемирівщина.]
***[АПАНОВИЧ Олена Михайлівна]
***[ОАЗИ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ ]
***[Медитація козака Мамая...]
***[ЛЕГЕНДАРНІ АРГОНАВТИ ПЛАВАЛИ ПІД ЖИТОМИРСЬКИМИ ВІТРИЛАМИ ]
***[Козацтво зародилось в Північному Приазов’ї]
***[Косак - захисник Роду ]
***[Гуни — це анти ]
***[ГУМАНІЗМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА]
***[ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНИ ]
***[І. Франко-індолог ]
***[Фортеця Кодак ]
***[ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО EТНОСУ]
***[ДУЛІБИ І СЛОВ’ЯНЩИНА]
***[МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ]
***[Образ досконалого володаря ]
***[Берестейщина – регiон в лабетах геополiтики ]
***[Бальзак і Дубно]
***[Беседа: M. П. Драгоманов ]
***[Арійська метацивілізація ]
***[АКСІОМИ НЕДОВЕДЕНИХ ТРАДИЦІЙ ]
***[Фортеця Кодак ]
*** Український етнос.І. Стан українського етносу. . ІІ . Причини занепаду руського етносу ІІІ . Можливості русько-українського етносу IV . Можливий варіант розвитку планетарного суспільства в ХХІ сторіччі V . Що далі?
***Національна Парламентська бібліотека України. Історія бібліотеки.
*** ІСТОРІЯ ТА ТРАДИЦІЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ . Становлення зовнішньополітичної служби України .
***Варіації про походження назв "Русь" і "Україна" .
Історія України

"Степи мої запродані ***,
німоті, Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
*** розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть *** Господарювати,
Та з матері полатану Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати".

Пророк***
***
***
  Кобзар.
Тараса Шевченка.
Алфавітний покажчик творів вірші Шевченка.

Історія УкраїниКозаччина
Історія УкраїниСкити(Скіфи)

книги bookІван ДЗЮБА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ЧИ РУСИФІКАЦІЯ Частина1
книги bookІван ДЗЮБА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ЧИ РУСИФІКАЦІЯ Частина2
книги bookВелесова книга.
книги bookВЕЛИКА СКІФІЯ.
книги bookИстория сел Верхнеднепровскаго уезда.
книги bookНационализм.rar
книги bookМихайло Лукинюк: Репліка на ПЕРМАНЕНТНУ БРЕХНЮ про кримський «подарунок» Хрущова.


Історія Україниworker.jlt.ru - працевлаштування: десятки спеціальностей, сотні вакансій.

 • ukrainaforever.narod.ru: Seo- Tools,сео - інструменти.

 • Ресурсы, посвященные поисковой раскрутке и оптимизации сайтов, поисковые системы и каталоги, образцы и примеры пресс-релизов, сервисы и программы для оптимизации сайтов, работа с пресс-релизами, почтовые рассылки,seo tools
 • Семь способов бесплатно повысить эффективность рекламы
 • Десять советов Якоба Нильсена (Jacob Nielsen) по созданию главной страницы сайта
 • Лучший интернет-маркетинг - вирусный.
 • Доски бесплатных объявлений в Интернете. Почему они не работают?
 • Что дозволено спамеру
 • Зачем нужен сайт, или как реально использовать Интернет в бизнесе?
 • Охота на лоха,Капканы на лохов.
 • Трансформирующий маркетинг.
 • Зомби-покупатели.
 • Product Placement отбивает у «прямой рекламы» место под солнцем.  *Seo- Tools
  *Сео - інструментиІсторія України
  *Контроль над поисковиками.Определение позиции сайта в поисковых системах.Seo инструменты.Seo tools.Позиция сайта в поисковых системах.Инструменты анализа и продвижения сайтов
  *Stat - анализатор продвижения сайтов.
  *Как повысить индекс цитирования.Яндекс.
  *Page Promoter или Semonitor: Продвижение сайта.
  *Определение позиции сайта в поисковых системах.Seo инструменты.Seo tools.
  *Позиция сайта в поисковых системах.
  *Инструменты анализа и продвижения сайтов.
  *Log Analyzer от NetPromoter:Анализ продвижения сайта.
  *Инструменты веб-мастера-2.
  *Page Promoter или Semonitor? Изюминки.
  *Статистика и анализ сайтов.Позиция сайта в поисковых системах.Анализ времени загрузки сайтов.Сравнение сайтов.Преобразование динамических URL.Whois.Памятка mod_rewrite.Анализ обратных ссылок по IP.
  *Значение тега TITLE в раскрутке сайта.
  *Как увеличить поток информации (трафик) с помощью хорошего названия.
  *Wapple - за ваш мобильный вэб-сайт будут платить рекламодатели.  *domainІсторія України
  *Домены,регистрация доменов,
  защита доменов.DNS
  (Domain Name Server).
  Доменные зоны мира.Выбор
  доменного имени.Доменное имя,Регистрация домена.Тайпсквоттинг.Дорвей.
  Увеличение траффика.

  *Историческая справка.
  *Доменные зоны мира.Общие доменные зоны.
  *Доменные зоны мира.Национальные доменные зоны.
  *Выбор доменного имени.
  *Доменное имя,Регистрация домена.
  *Рекомендации по подбору доменного имени,выбор домена.
  *Адрес вашего сайта.
  *Домены. Регистрация доменов.
  *DNSSEC на защите доменов, защита доменов.
  *Регистрация доменов как способ защиты бренда.
  *Что такое тайпсквоттинг.
  *Дорвей в раскрутке сайта.
  *Кривые пальцы, приносящие трафик,увеличение траффика.
  *Американский суд признал легитимным захват доменов в целях критики.
  *Хакеры и киберсквоттеры угрожают системе доменных имен.


  Літературні Джерела Давнього Українського Літопису.

  Етнографія Угорської Руси.

  Українське козацтво.
  Генеза і становлення козацтва в Україні.
  Українське козацтво: формування
  соціального стану.Історичні передумови
  та причини виникнення.


  Римський імператор — Русин.

  Михайло Дорошенко-гетьман-флотоводець.

  Архаїчні Елементи Культури
  Козацтва В Контексті Українознавства.

  search engine submissions and website optimization with free advice
  militaryhistory.narod.ru

  ВІД СКЛАВИНІВ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.

  1.ПРО УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ ТА НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ

  ЯК НИЩИЛИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ

  Хронологія Геноциду

  Українська мова, постання української мови, праіндоєвропейська доба, нариси історії України.

  Русь етнічна i Русь самозвана: украдене ім’я. Русь-Україна і Московія-„Росія”: до з’ясування термінологічної проблеми

  Сайти, на яких розміщено статті та матеріали по Історії України:

  ukrainaforever.narod.ru militaryhistory.narod.ru www.movakalynova.narod.ru ukrainaforever.mylivepage.com 1light.mylivepage.ru seo-web.mylivepage.ru 1pravda.mylivepage.ru ykrainaforever.mylivepage.com ukrainaforever.mylivepage.com boa-banana.mylivepage.ru istoriaukraina.narod.ru ukrainakvit.narod.ru
  *Электроні книги бібліотеки
  Бесплатное хранилище файлов, файлообмен, обмен файлами,Каталог файлов: музыка, видео, программы.

 • Історія УкраїниНе Вмирає Душа Наша
  Т.Г.Шевченко  
    На початок : Ще Матеріали : Browser : Tool :

  Кто имеет права на Киевскую Русь | “Українське бароко”. Театральне мистецтво. | Релігія, мистецькі набутки слов’ян. | Сковорода | Трипільська та Черняхівська культури. | Культурний процес України у ХVІІІ ст. | Слов’янська писемність. | Архітектура та образотворче мистецтво. | Україна в другій половині ХVІІ століття. *** УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС. І.Стан українського етносу . ІІ . Причини занепаду руського етносу ІІІ . Можливості русько-українського етносу IV . Можливий варіант розвитку планетарного суспільства в ХХІ сторіччі V . Що далі?
  МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  *"Русь" і "Україна".
  *Іван Сірко У Полоні Багато векторності.
  *УКРАЇНА – назва нашої землі з найдавнішніх часів.
  *Едвард Кінан. Російські міфи про київську спадщину
  *Формування Української Літературної Мови В Галичині В Умовах Австрійського Режиму.
  *Історик та археолог, професор Михайло Юліанович Брайчевський.
  *Формування української народності. Походження та поширення назви «Україна».
  *До історії використання топоніму “Русь”, “Россія” в українській історіографії до XVIII ст. *Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських хроністів *Українська та великоруська культури у XVII столітті: культурний вплив чи культурний конфлікт? *Ідея Козацтва - в Українській Душі *Етнополітична термінологія XIV-XVI століть *О территориальной привязке этнонима «русские» *Представления об этнической доминации * “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении . *Эмский указ. *Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії *Ідея Козацтва - в Українській Душі * Українська Ідея *Гог в Краю Магога і Місія України * З Води Та Вогню * А.Кримський Про "Колиску Народів" *Триполізм - Наша Ідея *Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських? *Епітафія Енеєві * Підвалини Європейської Цивілізації *На Якій Землі Живемо? * Тризуб Посейдона І Володимир *Феномен Шевченка *ЩО ТАКЕ Національна Ідея? *Древність Українських Говорів *Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини. *Потоп На Україні * Перстень З Оріхалком * Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців * Братня Дружба *Хронолог

  Історія України Ви,при бажанні, можете надсилати статті з історії України на нашу адресу
  ( ukrainaforever@yandex.ru ), і ми розмістимо їх на нашому сайті www.ukrainaforever.narod.ru


  Все. Тут сторінка Історія України закінчується. Далі можна не читати - починаються seo матика та рейтинги, те що більш цікаве роботам пошукових машин.
  Теги до титульної сторінки, СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: сторінки історії, історія України, маловідомі сторінки історії.

   
  Каталог україномовних сайтів Каталог україномовних сайтів
  [AD] [AD]
  разработка сайтов, продвижение сайта яндекс, оптимизация сайта поисковые машины
   
  free website submission search engine seo optimization
  Submitter.ru - Регистрация в поисковых системах!
  раскрутка сайта, поисковая оптимизация [AD] Free Page Rank Checker [AD] интернет магазин реклама - Net-Pr.Ru
  тИЦ и PR
  PageRank
  Hosted by uCoz
  [AD]