http://www.ukrainaforever.narod.ru

*На початок

Таємниці України.

Таємниця України.

Україна!? Ви запитаєте, а що може бути невідомого у нашій рідній, з кінця в кінець переходженій землі? Сьогодні ми розпочнемо знайомство з цікавими і невідомими фактами нашої історії, опираючись на наукові дослідження. Перше диво і загадка: попри відсутність фізичних меж (гори, острівне походження),незважаючи на перебування на шляху "великого переселення народів", сусідство тюркського осередку етнотворення, монгольської, а потім і великоросійської навали, наш етногенез триває в одних і тих самих географічних межах. Унікальна стабільність протягом десятків тисячоліть! Хоча під тиском обставин, осередок етногенезу переміщується то в південну, то в північну, то в західну чи східну частину українських земель. Однак територія, етнічний склад, ментальність навіть склад крові залишається незмінним. Корінна земля на якій формувався український етнос, аж ніяк не є ординарною територією. З нею нерозривно поєднанні загально планетарні чинники і тут ми маємо другу таємницю нашої землі.
З початку 70-х років у наукових колах і пресі обговорюється гіпотеза трьох московських авторів - Н.Ф. Гончарова, В.С. Морозова, і В.А. Макарова про закономірності життя нашої планети та її людності, пов'язаної зі структурою її силового поля. Земля, за їх гіпотезою, має ікосаєдро-додекаєдричний силовий каркас, який проектується на її поверхні у вигляді мережі величезних трикутників і п'ятикутників. Система силових полів усієї мережі визначає появу і розвиток різноманітних подій і процесів, що відбуваються на планеті, створюючи тим самим у певних вузлах системи найсприятливіші умови для розвитку живого. Автори переконливо доводять, що вузли системи є осередками поширення флори і фауни, культурних рослин, та центрами світових максимумів і мінімумів атмосферного тиску і сонячної радіації. З лініями і вузлами системи збігаються геологічні структури, розміщення корисних копалин, курси польотів птахів, тощо. За цією мережею, в центрах її гігантських силових трикутників розміщуються усі відомі вогнища цивілізації, етногенезу і мовотворення. При цьому в центрі європейського трикутника міститься Київ та київські землі. Вже минуло третє десятиліття з часу опублікування гіпотези, і весь цей час воно знаходить лише підтвердження від різних наук і жодної спроби спростування. Саме "святість" Києва, тобто особлива близькість київської землі до високих космічних енергій, а не "вигідне місце для торгового шляху із варяг у греки" як дехто вважає забезпечило йому роль центру формування українського народу. Саме святість, а не вигоди торгівлі привели сюди апостола Андрія і спонукали благословити ці землі, а згодом Київ став головним центром паломництва дореволюційної Російської імперії. В інституті фізіології рослин і генетики НАН України Т.П.Решетникова виконала експерименти, які привели її до висновку: "З найдавніших часів на землі України жили люди, які використовували космічну енергію для розв'язання земних проблем. Їх називали святими, вчителями, цілителями, відунами." Не дивно, що українець несучи у собі мудрість предків (генетичні задатки), втративши рідне богорозуміння змушений шукати Божественну силу у інших релігіях. /По матеріалах книги Братко-Кутинського "Феномен України"/

Лада Крива.


Кто имеет права на Киевскую Русь | “Українське бароко”. Театральне мистецтво. | Релігія, мистецькі набутки слов’ян. | Сковорода | Трипільська та Черняхівська культури. | Культурний процес України у ХVІІІ ст. | Слов’янська писемність. | Архітектура та образотворче мистецтво. | Україна в другій половині ХVІІ століття.
МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ *Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських хроністів *Українська та великоруська культури у XVII столітті: культурний вплив чи культурний конфлікт? *Ідея Козацтва - в Українській Душі *Етнополітична термінологія XIV-XVI століть *О территориальной привязке этнонима «русские» *Представления об этнической доминации * “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении . *Эмский указ. *Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії *Ідея Козацтва - в Українській Душі * Українська Ідея *Гог в Краю Магога і Місія України * З Води Та Вогню * А.Кримський Про "Колиску Народів" *Триполізм - Наша Ідея *Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських? *Епітафія Енеєві * Підвалини Європейської Цивілізації *На Якій Землі Живемо? * Тризуб Посейдона І Володимир *Феномен Шевченка *ЩО ТАКЕ Національна Ідея? *Древність Українських Говорів *Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини. *Потоп На Україні * Перстень З Оріхалком * Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців * Братня Дружба *ХронологHosted by uCoz