Українське НЕ ВМИРАЄ ДУША НАША
Т.Г.Шевченко

Українське Статті з Історії України.

Історія Січі та козаків.Матеріали про козацтво.
Статті про козаків

сайт історія україни Українське Українське
Українське УкраїнськеПошуки прадавніх Русів.
УкраїнськеГлибини Нашої Пам'яті
Українське"Русь" і "Україна".
УкраїнськеІван Сірко У Полоні Багато векторності.
УкраїнськеУКРАЇНА – назва нашої землі з найдавнішніх часів.
УкраїнськеЕдвард Кінан. Російські міфи про київську спадщину
УкраїнськеФормування Української Літературної Мови В Галичині В Умовах Австрійського Режиму.
УкраїнськеІсторик та археолог, професор Михайло Юліанович Брайчевський.
УкраїнськеФормування української народності. Походження та поширення назви «Україна».
*До історії використання топоніму “Русь”, “Россія” в українській історіографії до XVIII ст.
*Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії
*Ідея Козацтва - в Українській Душі
* Українська Ідея
*Гог в Краю Магога і Місія України
* З Води Та Вогню
* А.Кримський Про "Колиску Народів"
*Триполізм - Наша Ідея
*Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських?
*Епітафія Енеєві
* Підвалини Європейської Цивілізації
*На Якій Землі Живемо?
* Тризуб Посейдона І Володимир
*Феномен Шевченка
*ЩО ТАКЕ Національна Ідея?
*Древність Українських Говорів
*Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини.
*Потоп На Україні
* Перстень З Оріхалком
* Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців
* Братня Дружба
*Хронолог
*
Раскрутка
*ПЕРЕКЛАДАЧ онлайн
*НАТИСКАЙ! Тут можна пограти...
УкраїнськеАналіз Вашого Сайта
*Аналіз Ключових Слів
Українське HEX CODE
Українське Розкрутка
Українське Автоматична реєстрація сайту
УкраїнськеКаталог сайтів
УкраїнськеДодати Сайт
УкраїнськеЛінки Різні
УкраїнськеInformer
Українське Informer
Українське Безоплатні Оголошення
УкраїнськеУкраїнськеУкраїнське
УкраїнськеУкраїнськеУкраїнське
УкраїнськеУкраїнськеУкраїнське Онлайн студія веб-дизайну Siteimage
УкраїнськеУкраїнське
Українське МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Прадавні Руси

Українське ПОШУКИ ПРАДАВНІХ РУСІВ

Історія походження РУСІВ

А.ОСИПЕНКО

Величезні простори Східної та Середньої Європи, що їх покрили в процесі своєї міграції слов'яни, повинні вказувати на велику їх чисельність. Йордан, описуючи слов'ян, називає їх багатолюдним народом, який є могутнім завдяки своїй багаточисельності. Прокопій теж пише, що слов'яни - це племена багатолюдні і сильні не тількки своєю відвагою, але й багаточисельністю. Антів він називає незчисленними і невимірними племенами. І саме тому є повністю неможливим, що давньогрецький історик Геродот, який відвідав південну Україну і близько познайомився з її населенням, міг би залишити без уваги такий великий нарід, яким мусили бути давні наші предки. До Скитії, за Геродотом, фактично належала вся Україна - він зазначає, що ця земля має форму квадрата, кожна сторона якого дорівнює приблизно семистам кілометрам. І тому ні за яких обставин не могло статися так, щоб на карті грека-історика не знайшлося б місця нашому українському пранароду. Звичайно, що всі ті царські скити, скити-орачі, скити-хлібороби, скити-кочівники, алазони та інші - були давніми українцями.

Але дехто намагається стверджувати, що у геродотових неврах, котрі мешкали десь у північних краях, слід вбачати слов'янське плем'я. Робляться спроби пов'язати цю назву із слов'янським коренем "нур", аби вивести її від ріки Нур, притоки Буга. Але правдоподібніше вважати неврів не слов'янським племенем, а угро-фінським. Бо дослівно "неври" перекладається з угро-фінського - ' сосни". За Геродотом, неври населяли Полісся. Але ж на українському Поліссі посьогодні збереглось немало угро-фінських топонімів (Іква, Моквин та ін.).

В епоху Прокопія Кесарійського скитів на Україні вже всі давно мусили забути. Тепер тут мешкали анти. І лише інколи ще вживалася назва країни, як Скитії. Але Прокопій, описуючи антів, зазначає: "...всі вони називалися колись спільним іменем скитів". Термін "скити" необхідно відносити до українського етносу. Навіть у добу Київської Русі, під час походів українських князів на Царгород, для визначення нашого народу, візантійці вживали назву "скити", не зважаючи на те, що тоді нашим власним найменуванням було - руси.

Походження назви "Русь" є однією з найбільших загадок історії України, яка і сьогодні не є вирішеною. Існує багато різних версій, які пов'язують її з українським, угорським, скандинавським, фінським, хозарським, литовським, єврейським та кельтським походженням. Але найбільш вірними є думки про українське походження термінів "Русь", "руси", "руський". Досліджуючи ці назви, необхідно взяти до уваги той факт, що в епоху княжої держави їхній зміст вже був призабутий, бо навіть літописець Нестор не може чітко його визначити. Українська назва "русин", вжита в договорах князів Олега (911р.) та Ігоря (945р.) з греками, на латині буде звучати як "рутен".

В універсалі Богдана Хмельницького, виданого ним в 1648 році, де гетьман згадує наших предків, вони вживаються як "руси з Ругії". Тобто Хмельницький вживає давню назву України - Рунія. Відомо, що в деяких давніх іноземних джерелах населення України називається ругіями, а сама країна - Рутенією або Ругією. На древній індоарійській мові - санскриті "рут" або "ріг" значить "царський" чи "королівський". А ми знаємо, що у свій час, провідною елітою давньоукраїнського населення були "царські скити". Вони були не якимсь окремим вибраним плем'ям, а саме елітою, яка керувала усіма племенами Скитії. Цікаво, як у ті часи міг звучати титул давнього українського провідника? Відомо, що слово "князь" не українського походження, а германського (від готського - "конунг"). Тоді, в глибоку давнину, цей титул мусив бути більш подібним до древньоарійського "рекс чи "ріг". Згідно лінгвістичних даних він мусив вимовлятися як "руг". Звідси походить "дружина" (чия?) - еліта, яка оточувала князя, тобто - "руга". Можливо, в той час виникло звернення - "друже", а також - "хоругва". Геродот, який першим вжив назву "царські скити", просто автоматично переклав "ругії" або "дружина", маючи на увазі королівську еліту давніх наших предків (лише прийнявши її за окреме провідне плем'я), на грецьку мову. Тому необхідно вважати, що "руси" і ругії" - синоніми у визначенні одного-єдиного народу. Ще одна паралель, яка досить сильно зближує титул "руг" з "русами", веде до імені скитського бога, а ще раніше - давнього арійського бога війни - Ареса (Арея).

Це підтверджується лінгвістикою при аналізі деяких інших мов, які походять від давньоарійської. Наприклад: "друкстіс" на древньогерманській - "дрот", на древньоісландській - "друч" на древньоанглійській - військовий загін (порівняй з українським "дружина"); "гадраут" на готській воїн; "дротім" на древньоісландській, "друхтен" на древньоанглійській - князь, воєначальник; "дрот" на норвезькій - король. Сьогодні подібна термінологія вже стала архаїзмом. Колись загальною її інтерпретацією було - "благородний". Цей термін стосувався людини, яка в порівнянні з іншими обіймала більш високе положення на соціальній драбині.

Досить цікава в цьому відношенні паралель з латинськими рефлексами індоєвропейського кореня "рег" (король): "регер" - правити, володіти і "регіо" - територія, на якій чиниться влада. Звідси німецьке "рейх" - царство, імперія, держава. З інших паралелей необхідно навести такі: норвезьке "росе" - прославлений, високий, гордий (зближує з етнонімом - слов'яни); англійське "руд" - слава, перемога.

Тобто в русах необхідно бачити не етнос, а саме еліту. Тим більше, що і в літописах - у відомостях про походи київських князів на Візантію, і в свідченнях арабських істориків та географів, таких як Масуді, Хордадбех, Ібн-Гаста та інших - руси протиставляються всім іншим слов'янам. Так, зокрема, після перемоги Олега над Візантією, руси отримують у викуп шовкові вітрила, тоді як всі інші українські воїни - полотняні. Це значить, що у протиставленні русів решті слов'ян виявляється протиставлення давньоукраїнської еліти по відношенню до давньоукраїнського плебсу. Візантійський імператор Костянтин Багрянородний чітко пов'язує назву "руси" з конкретно визначеною соціальною групою. Він підкреслює, що всі інші слов'яни є рабами русів. Ця соціальна група щоосені виходить з Києва в полюддя - збирати данину. Тобто, візантійці бачили у русах саме князівську аристократію та військову знать Української держави. Давньоруські літописи теж підтверджують визначення терміну "руси" як привілейованої верхівки українського суспільства.

Особливо цікавим моментом є те, що Нестор-літописець протиставляє термін "руси" етноніму - слов'яни, властиво не обмежуючи його ніякими територіальними кордонами. Хоча в його час зовсім не всі слов'яни були підлеглими Київської держави. І це ні в якому разі не могло стосуватися тих слов'ян, які проживали в Подунав'ї, на Балканах та в Балтійському помор'ї. Очевидно тут вловлюється натяк на давнішу традицію, коли всі слов'яни являли собою одне ціле і ними управляла одна державна еліта. Подібний пафос відчувається у словах київського князя Святослава, коли він говорить, що Дунай - це середина його землі. До речі, антивізантійську військову кампанію Святослава необхідно розуміти як намагання відродити давню слов'янську єдність, звичайно, під провідництвом Києва.

З візантійських джерел дізнаємось, що князь Святослав завжди намагався у всьому бути подібним до своєї дружини. Він носив повністю вибриту голову і "оселедець", що за свідченням тих же джерел свідчило благородність походження. Цей звичай був притаманний князівському середовищу і брав свій початок у часі набагато раніше скитської доби. Саме через те, козаки пізніше, вже у свою історичну епоху, вийшовши на ролю нової еліти, відродили характерну рису своїх попередників.

До такої думки трактування терміну "руси" прекрасно вписується і етнічна приналежність гунів до українського народу. Готський історик Йордан та посол римського імператора Пріск Паннійський, описуючи зовнішній вигляд гунського короля Аттіли, зазначають, що голова його була вибрита наголо, лише спадала на лице... коса (тобто оселедець ), що свідчило про знатний рід. До речі, Пріск у своїх творах часто називає гунів царськими скитами" (!). Тепер ясно, що то були за гуни і на якій мові вони розмовляли. Цікаво, що Пріск для спілкування з гунами брав із собою перекладача, який володів скитською мовою".

В давніх німецьких джерелах Україна називалася - Гуналанд (країна гунів), а у скандинавських епосах - Гунугард, що має той самий переклад. Але ж "куна" або "гуна" в давньоскандинавській мові буквально значить -

дружина . Таким чином, вдається тісно пов'язати в один-єдиний ланцюг - царських скитів, гунів та русів. Звідси Русь - це держава, це - еліта, це каста давньоукраїнських провідників.***Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських хроністів
***Українська та великоруська культури у XVII столітті: культурний вплив чи культурний конфлікт?
***Ідея Козацтва - в Українській Душі
***Етнополітична термінологія XIV-XVI століть
***Переяславське "Воссоединение"
***Запорізька Січ: становлення.
***КОЗАЦЬКА ЕРА:ЕТАП ФОРМУВАННЯ.
***Проблеми історії козацтва в працях С.М.Соловйова.
***О территориальной привязке этнонима «русские»
***Представления об этнической доминации
*** “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении .
***Эмский указ.
***ТРИПІЛЬСЬКА ХЛІБОРОБСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ І КАРТВЕЛЬСЬКІ МОВИ
***ТРИПІЛЬСЬКИЙ НАПИС ПРО КУПАЛУ
***ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА Й УКРАЇНСЬКА МОВА
***СЛОВА З МОВИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В РАННІХ ПОЕЗІЯХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
***Таємниці України.
***САНСКРИТ ВДИВЛЯЄТЬСЯ У МАТЕРИНСЬКІ ОЧІ УКРАЇНИ…
***Тернистий шлях українства
***«Меч Арея»
***Вірменська мова та її зв'язки з іншими індоєвропейськими мовами
***ЯК РОЗМОВЛЯЛИ В КИЄВІ ТИСЯЧУ РОКІВ ТОМУ?
***ВIЙСЬКОВА IСТОРIЯ ОЧИМА ПОЛЬСЬКИX I УКРАЇНСЬКИX ДОСЛIДНИКIВ
***Переписи Населення - НАС МОГЛО БУТИ БІЛЬШЕ...
***[Байда-Вишневецький]
***[Олег Ольжич]
***[Походи запорожців на Стамбул]
***[Прутський мир 1711 р.]
***[Цікаві факти з історії України]
***[Фортеця Кодак ]
***[У 1920-тi роки «гуртки рідної мови» створювали навіть у тюрмах ]
***[Земельне питання в економічному розвитку Запорозьких Вольностей ]
***[Золотий міст (Російська діаспора і духовне відродження України)]
***[Заповіт “тарасівців” ]
***[ХТО ТАКІ БРОДНИКИ]
***[УКРАЇНСЬКІ ЕПІЧНІ ПРОЗОВІ НАРАТИВИ]
***[Українське козацтво в І чверті ХVII ст]
***[УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ]
***[Русь-Україна - то серце і розум Великої Руси]
***[DESCRIPTION D’VKRANIE, Par le Sieur de BEAVPLAN.]
***[Трипілля і Халеп'я: дивовижні паралелі]
***[Торгівля. Фінанси Київської держави]
***[КОЗАК МАМАЙ ЯК СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ]
***[Шевченківська скарбниця]
***[Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний]
***[Треба підтримувати мову]
***[ПЕРЕХІД ВІД ПРОТОУКРАЇНСЬКОЇ ДО ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ ДОБИ]
***[Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.]
***[Оповідка про козацькі місця України. Трахтемирівщина.]
***[АПАНОВИЧ Олена Михайлівна]
***[ОАЗИ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ ]
***[Медитація козака Мамая...]
***[ЛЕГЕНДАРНІ АРГОНАВТИ ПЛАВАЛИ ПІД ЖИТОМИРСЬКИМИ ВІТРИЛАМИ ]
***[Козацтво зародилось в Північному Приазов’ї]
***[Косак - захисник Роду ]
***[Гуни — це анти ]
***[ГУМАНІЗМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА]
***[ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНИ ]
***[І. Франко-індолог ]
***[Фортеця Кодак ]
***[ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО EТНОСУ]
***[ДУЛІБИ І СЛОВ’ЯНЩИНА]
***[МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ]
***[Образ досконалого володаря ]
***[Берестейщина – регiон в лабетах геополiтики ]
***[Бальзак і Дубно]
***[Беседа: M. П. Драгоманов ]
***[Арійська метацивілізація ]
***[АКСІОМИ НЕДОВЕДЕНИХ ТРАДИЦІЙ ]
***[Фортеця Кодак ]
*** Український етнос.І. Стан українського етносу. . ІІ . Причини занепаду руського етносу ІІІ . Можливості русько-українського етносу IV . Можливий варіант розвитку планетарного суспільства в ХХІ сторіччі V . Що далі?
***Національна Парламентська бібліотека України. Історія бібліотеки...
*** ІСТОРІЯ ТА ТРАДИЦІЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ . Становлення зовнішньополітичної служби України .
***Варіації про походження назв "Русь" і "Україна" .
Українське

"Степи мої запродані ***,
німоті, Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
*** розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть *** Господарювати,
Та з матері полатану Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати".

Пророк***
***
***
УкраїнськеКозаччина
УкраїнськеКозацтво

УкраїнськеНе Вмирає Душа Наша
Т.Г.Шевченко  

www.ukrainaforever.narod.ru


  На початок : Ще Матеріали : Browser : Tool :

Кто имеет права на Киевскую Русь | “Українське бароко”. Театральне мистецтво. | Релігія, мистецькі набутки слов’ян. | Сковорода | Трипільська та Черняхівська культури. | Культурний процес України у ХVІІІ ст. | Слов’янська писемність. | Архітектура та образотворче мистецтво. | Україна в другій половині ХVІІ століття. *** УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС. І.Стан українського етносу . ІІ . Причини занепаду руського етносу ІІІ . Можливості русько-українського етносу IV . Можливий варіант розвитку планетарного суспільства в ХХІ сторіччі V . Що далі?
МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
*"Русь" і "Україна".
*Іван Сірко У Полоні Багато векторності.
*УКРАЇНА – назва нашої землі з найдавнішніх часів.
*Едвард Кінан. Російські міфи про київську спадщину
*Формування Української Літературної Мови В Галичині В Умовах Австрійського Режиму.
*Історик та археолог, професор Михайло Юліанович Брайчевський.
*Формування української народності. Походження та поширення назви «Україна».
*До історії використання топоніму “Русь”, “Россія” в українській історіографії до XVIII ст. *Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських хроністів *Українська та великоруська культури у XVII столітті: культурний вплив чи культурний конфлікт? *Ідея Козацтва - в Українській Душі *Етнополітична термінологія XIV-XVI століть *О территориальной привязке этнонима «русские» *Представления об этнической доминации * “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении . *Эмский указ. *Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії *Ідея Козацтва - в Українській Душі * Українська Ідея *Гог в Краю Магога і Місія України * З Води Та Вогню * А.Кримський Про "Колиску Народів" *Триполізм - Наша Ідея *Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських? *Епітафія Енеєві * Підвалини Європейської Цивілізації *На Якій Землі Живемо? * Тризуб Посейдона І Володимир *Феномен Шевченка *ЩО ТАКЕ Національна Ідея? *Древність Українських Говорів *Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини. *Потоп На Україні * Перстень З Оріхалком * Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців * Братня Дружба *Хронолог

Українське Ви,при бажанні, можете надсилати статті з історії України на нашу адресу
( ukrainaforever@yandex.ru ), і ми розмістимо їх на нашому сайті www.ukrainaforever.narod.ru
 

[AD]
[AD]
 
[AD]
Submitter.ru - Регистрация в поисковых системах!
PageRank [AD] интернет магазин реклама - Net-Pr.Ru

Hosted by uCoz